Note to Self:This is NOT the newsroom
Still trying to label myself with something awful. Also, GPOY's
  • Mahal namin ang tinapay. Mahal namin ang mantekilya. Pero higit sa lahat mahal namin ang isa’t isa! #madeline #hat

    1. mokidoki posted this