Note to Self:This is NOT the newsroom

Ask me things but ask Google first    Still trying to label myself with something awful.
ASK BOX | SELF | BOYS | FUTBOL | PH

twitter.com/moki_doki:

    Mahal namin ang tinapay. Mahal namin ang mantekilya. Pero higit sa lahat mahal namin ang isa’t isa! #madeline #hat

    Mahal namin ang tinapay. Mahal namin ang mantekilya. Pero higit sa lahat mahal namin ang isa’t isa! #madeline #hat

    — 1 year ago with 2 notes
    #hat  #madeline 
    1. mokidoki posted this